Phòng KCS - Công ty cổ phần Đường Man
Phòng TN- KCS của công ty Đường Man được thành lập từ năm 2004 cùng với sự ra đời của nhà máy Đường Man. Với đội ngũ nhân viên được các chuyên gia nước ngoài trực tiếp đào tạo...

Công nghệ và thiết bị
Nội dung đang cập nhật

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Đường Man là một doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á sản xuất Malt - nguyên liệu chính để sản xuất bia. Với số vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, Nhà máy Đường Man được trang bị một dây chuyền sản xuất Malt đồng bộ, hiện đại và hoàn toàn tự động ...

Micromalting

Phòng TN- KCS của công ty Đường Man được thành lập từ năm 2004 cùng với sự ra đời của nhà máy Đường Man. Với đội ngũ nhân viên được các chuyên gia nước ngoài trực tiếp đào tạo...

Tầm nhìn

Là nhà máy sản xuất Malt đầu tiên ở Việt và Đông Nam Á - một khu vực nhiệt đới với nhiều vùng miền...

Văn hóa doanh nghiệp

Mọi thành viên công ty xem công ty như một gia đình lớn với lòng nhiệt tình, yêu mến công việc, vị tha và tâm nguyện

Tỷ giá vàng

Giá vàng Giá vàng 9999
Tỷ giá Tỷ giá